ALKALOIDY

 


Szukaj w serwisie:


STRONA GŁÓWNA BAZA SUROWCÓW FITOCHEMIA ALKALOIDY
Ergotamina

Ergotamina

Nazwa chemiczna: (5',α)-12'-hydroksy-2'-metylo-5'-
(fenylometylo)-ergotmino-3',6',18-trion

Jest zaliczana do grupy alkaloidów wielkocząsteczkowych, zwanych inaczej peptydowymi. Ergotamina zbudowana jest z kwasu D(-) lizergowego i fragmentu peptydowego złożonego z α-hydroksyalaniny, L-fenyloalaniny, i L-proliny. W lecznictwie stosowana jest w postaci winianu.

Wywołuje silny i długotrwały skurcz mięsni gładkich macicy. W odróżnieniu od ergometryny wykazuje działanie sypatykolityczne, blokuje receptory alfa-adrenergiczne. Zwiększa napięcie ścian naczyń mózgowych i obwodowych. Jest stosowana w ginekologii w przypadkach krwawień poporodowych, po poronieniu czy wyłyżeczkowaniu (aborcja). Jest także stosowana w napadach migreny - kurczy naczynia mózgowe. Działanie kurczące na naczynia jest na tyle duże, że może doprowadzić do bólów wieńcowych, drętwienia kończyn czy nawet niedokrwienia palców. Kobiety w ciąży wskazują zwiększoną wrażliwość na działanie ergotaminy. Przy ostrym zatruciu stosuje się atropinę i nitroglicerynę.

Dawkowanie:
W napadach migreny doustnie 2 mg. Dawkę można powtórzyć po 90 minutach. Maksymalna dawka tygodniowa wynosi do 12 mg.

Surowce

Secale cornutum- Sporysz

Roślina: Claviceps purpurea - Buławinka czerwona
Rodzina: Clavicipitaceae
Klasa: Ascomycetes - Workowce

Zdjęcie: Claviceps purpurea - Buławinka czerwona
Zródło zdjęcia: www.awl.ch/heilpflanzen

Sporysz - Secale cornutum jest przetrwalnikiem buławinki czerwonej, grzyba pasożytującego na różnych gatunkach traw, głównie życie.
Cykl rozwojowy grzyba jest dość skomplikowany. Dojrzałe przetrwalniki wypadają z kłosów na ziemię, gdzie zimują. Z nich wyrastają podkładki z czerwonymi główkami, z których uwalniają się zarodniki zakażające znamiona kwitnącego żyta. W zakażonych zalążniach rozwija się grzybnia wytwarzająca konidia i słodką ciecz wabiącą owady. Owady przenoszą zarodniki konidialne na dalsze kłosy. W okresie letnim powstają formy przetrwalnikowe grzyba czyli sporysz.
W chwili obecnej sporysz występuje dość rzadko, nie licząc jego specjalnych upraw prowadzonych w celu pozyskania surowca i izolacji jego alkaloidów. W tym samym celu prowadzi się również hodowle niektórych szczepów grzyba na sztucznych pożywkach. Sporysz jest surowcem alkaloidowym, którego obecność w mące dość często powodowała nawet śmiertelne zatrucia ludzi. Zawiera on alkaloidy indolowe. Ich zawartość jest zmienna i zwykle nie przekracza 0,2 % zdarza się jednak, że czasami dochodzi ona do 1 %. W skład zespołu alkaloidów sporyszowych wchodzą pochodne kwasu lizergowego, izolizergowego i tak zwane klawiny. Z punktu widzenia farmakologicznego najważniejsze spośród nich są pochodne kwasu lizergowego. Zalicza się do nich: ergometrynę, ergotaminę, ergokrystynę, ergokryptynę i inne.
Więcej na temat tego surowca znajdziesz na stronie Secale cornutum.


Ostatnia aktualizacja: 2011-01-31


Webmaster Ejsmont Łukasz
© 2009-2023 Farmakognozja Online