ALKALOIDY

 


Szukaj w serwisie:


STRONA GŁÓWNA BAZA SUROWCÓW FITOCHEMIA ALKALOIDY
Arekolina

Alkaloidy tropanowe

Alkaloidy tropanowe stanowią pochodne tropanu. Można je podzielić na grupę tropiny i ekgoniny

Grupa tropiny

Tropina jest 3-hydroksypochodną tropanu. Może występować w dwóch izomerycznych postaciach tropan-3alfa-olu i tropan-3ß-olu. W rodzinie Solanaceae występują głownie estry tego pierwszego izomeru, natomiast w rodzinie Erytroxylaceae - pochodne drugiego.


Rozmiar: 2652 bajtów

Do tej grupy zalicza się:

Grupa ekgoniny

Ekgonina jest pochodną tropan-3ß-olu zawierającą w pozycji 2 grupę karboksylową. Grupa ta może być w położeniu alfa i ß w stosunku do płaszczyzny pierścienia. Jeżeli znajduje się ona w położeniu alfa to mamy wtedy do czynienia z pseudoekgoniną, której pochodne mają małą aktywność.

Rozmiar: 2869 bajtów
Do tej grupy alkaloidów zalicza się:

Reklama


Ostatnia aktualizacja: 2011-01-31


Webmaster Ejsmont Łukasz
© 2009-2023 Farmakognozja Online